አገልግሎቶች

የሕያው ቃል ቤተ ክርስቲያን ያላትን ራዕይ ለማከናወን የተለያዩ ያገልግሎት ዘርፎችን በማደራጅት ወንጌልን ለሁሉ ለማሰራጨት፤ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ለማሳየትና ከጌታ የተሰጣትንም ተልእኮ ለመወጣት ትተጋለች። (ማቴ 28፡20 )

Bible study

መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት

መጽሐፍ ቅዱስን በቡድን ማጥናት ህይወትን ይቀይራል እንዲሁም አንዱ ከሌላው ጋር እና ከእግዚአብሄር ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያሳድጋል ፡፡
Worship

አምልኮ

የሕያው ቃል ቤተ/ክ የአምልኮ ቡድን አምልኮን በመምራት፡ ጉባኤውን ለአምልኮ በማነሳሳት፡ ለእግዚአብሔር የሚገባውን የምስጋና ዝማሬን በማምጣት በእሁድ መደበኛ የአምልኮ ጊዜና አንዲሁም በልዩ መንፈሳዊ ስብሰባዋች ላይ አገልግሎትን ይሰጣሉ።.

 

Mission word

ልማታዊ ሥራ

በውስጥና በውጭ ልዩ ልዩ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን የህብረተስብ ክፍሎችን ለይቶ መርዳት

Media

ሚድያ

የቤተክርስቲያናችንን የወንጌላዊ ተልዕኮ ለማሳደግ የሚድያ አገልግሎት የማኅበረሰባችንን ሥነምግባር እና መንፈሳዊ ህይወትን የሚያነቃቁ የተለያዩ የቅዱሳት ጽሑፋዊ ቁሳቁሶችን ያቀርባል ፡፡